+32 (0)485 28 48 68Contact

U bent hier

Algemene voorwaarden

1. De verkoper

De webwinkel www.minopapersweets.be is eigendom van:

Mino Paper Sweets – Liesbet Van Cauteren
Greenockstraat 15
9000 Gent
M. 0485/28 48 68
E. liesbet [at] minopapersweets [dot] be
BTW nummer: BE 0885.646.226


2. Toepassing

Mino Paper Sweets biedt:

- diverse papierwaren en gepersonaliseerd drukwerk
- workshops
- ontwerpen in opdracht


Door het doorsturen van de online bestelling ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.


3. Prijzen


3.1 De prijzen vermeld op de website zijn in euro, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 De verzendkosten:
Elk pakje – hoe groot of hoe klein ook – wordt met de grootste zorg verpakt en verzonden. Alle pakjes worden verstuurd via Bpost. Verzendingskosten zijn afhankelijk van het feit of je bestelling door de brievenbus kan of niet.

Verzendingen binnen België

Past je bestelling door de brievenbus, dan betaal je €2,5 verzendingskosten. 
Voor een pakketje wordt €5 aangerekend.

Bij een bestelling vanaf €75 zijn de verzendingskosten in België gratis. 

Verzendingen naar Nederland

Past je bestelling door de brievenbus, dan betaal je €5,5 verzendingskosten. 
Voor een pakketje wordt €8,5 aangerekend.

Verzendingen naar de rest van Europa

Bestellingen naar de rest van Europa worden altijd als pakket verstuurd. Hiervoor betaal je €10 verzendkosten.

Verzendingen in de rest van de wereld

We verzenden niet standaard naar landen buiten Europa. Wil je toch graag iets bestellen? Neem dan contact op voor de verzendtarieven.

3.3 Mino Paper Sweets kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten.

3.4 Ontwerpen in opdracht:
Voor bestellingen van huwelijks- of geboortedrukwerk op maat wordt eerst een offerte opgemaakt. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

Deze prijsopgave geldt voor de opgegeven formaten en aantallen, gedrukt op een kwalitatief, mat wit papier. en is incl. btw. De prijsopgave kan wijzigingen ondergaan mits verandering in formaten, papierkeuze, aantallen of afwerking. De rechten op alle ontwerpen blijven eigendom van Mino Paper Sweets en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dan zal de opdracht­gever tenminste alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te vergoeden a rato van €60/u. (excl. btw). Facturen worden opgesplitst volgens de werkzaamheden. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum.

Door goedkeuring van de offerte aanvaard je de algemene voorwaarden en wordt een voorschotfactuur opgemaakt. Nadien volgen tussentijdse facturen (afhankelijk van de werkzaamheden) en een slotfactuur. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

Klachten komen maar in aanmerking voor zover deze aangetekend geschieden binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de betaaltermijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- excl. BTW // Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling kan de verdere uitvoering van de werken geschorst worden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.


4. Bestelling


Nadat je je bestelling geplaatst hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling (en eventuele online betaling). Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van. Bij een bestelling van huwelijks- en/of geboortedrukwerk uit de online collectie wordt eerst contact opgenomen via een persoonlijke e-mail.


5. Betaling


Betaling kan gebeuren op 3 manieren:
- Via overschrijving op het KBC-rekeningnummer BE12 7370 1970 5692 – BIC: KREDBEBB op naam van Liesbet Van Cauteren en met vermelding van het bestelnummer. Je bestelling wordt zeven dagen gereserveerd. Hebben we na zeven dagen nog geen betaling ontvangen, dan worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden, of je inschrijvingen voor een workshop geannuleerd. Je wordt hiervan per email op de hoogte gebracht.
- Via Paypal
- D.m.v. een tegoed- of cadeaubon met vermelding van de code in het daarvoor voorziene vakje.

6. Levering

MINO is een kleine webshop met een eigen collectie paper sweets. Daarnaast organiseer ik allerlei creatieve workshops en werk ik leuke DIY's uit. Opdat er genoeg tijd zou overblijven voor het creatieve proces van MINO, worden bestellingen uit de webshop twee keer per week verwerkt. Op die manier kan ik er blijven voor zorgen dat jouw pakje - met een persoonlijke boodschap en mooi ingepakt - aan al jouw verwachtingen voldoet én ik tegelijk kan werken aan nieuwe ontwerpen! 

OPGELET: Hou er rekening mee dat, indien je voor een betaling via overschrijving kiest, het enkele dagen duurt vooraleer je betaling op onze rekening staat.

Alle pakjes worden vanuit Gent verzonden met Bpost. Mino Paper Sweets is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bvb. Kerstmis) bij Bpost.


7. Verzakingsrecht - retourneren

Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen dan jou ten laste. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking, terug in ons bezit hebben.
Dit geldt niet voor downloads, artikels in solden/stockverkoop, speciale aanbiedingen, bestellingen van huwelijks- en/of geboortedrukwerk (al dan niet op maat).

8. Klachten

Klachten komen in aanmerking binnen de acht dagen na het ontvangen van de bestelling en dienen schriftelijk te gebeuren aan liesbet [at] minopapersweets [dot] be

9. Risico van verzending

Mino Paper Sweets is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via Bpost. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.


10. Kwaliteit

Mino Paper Sweets hecht veel belang aan de fotografie van haar producten. Toch kunnen de kleuren op de foto’s lichtjes afwijken van de werkelijke producten, mede door de instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm.
Bij downloadbare printables levert Mino Paper Sweets een pdf aan waarvan de resolutie geschikt is voor het afdrukken op een thuisprinter. Mino Paper Sweets kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen of slechte afdrukken van jouw printer.
Mino Paper Sweets is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan artikelen aangeboden op de site, die niet afkomstig zijn van de eigen collectie. In dergelijke gevallen richt je je best rechtstreeks tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mee te delen, zodat de artikelen kunnen gecontroleerd worden.


11. Fouten in het drukwerk

Mino Paper Sweets kan - bij een bestelling van huwelijks- en/of geboortedrukwerk (al dan niet op maat) – nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien je een controle hebt uitgevoerd en je goedkeuring hebt gegeven om tot drukken over te gaan. Alle extra kosten voor het corrigeren van de fouten en de herdruk worden dan opnieuw gefactureerd.


12. Privacy

Persoonlijke gegevens die je ingeeft bij het afronden van je online bestelling, worden uitsluitend gebruikt om je bestelling te leveren en je via een nieuwsbrief op de hoogte te brengen van laatste nieuwtjes of promoties van Mino Paper Sweets. Je kan je op elk moment voor deze nieuwsbrief uitschrijven.


13. Auteursrecht

Het auteursrecht ten aanzien van voorlopige schetsen, illustraties en definitieve ontwerpen die ontwikkeld werden door Mino Paper Sweets, komen toe aan Mino Paper Sweets. Geen enkele voorlopige schets, illustratie of definitief ontwerp mag gekopieerd of gereproduceerd worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Bij een bestelling van een ontwerp op maat, verbind je je ertoe het ontwerp uitsluitend te gebruiken voor de toepassingen die in de offerte werden opgenomen, volgens de aantallen die beschreven werden. Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. Mino Paper Sweets is te allen tijde gerechtigd om details uit een ontwerp op maat te hergebruiken in andere toepassingen.

14. Promotie

Op huwelijks- en/of geboortedrukwerk wordt geen naam of weblink geplaatst ter promotie van Mino Paper Sweets, gewoon omdat dat heel storend is in een ontwerp. Toch is Mino Paper Sweets te allen tijde gerechtigd om een ontwerp te signeren en/of haar naam te vermelden en de ontwerpen te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zowel on- als offline. Daarbij worden belangrijke persoonlijke gegevens op trouw- en/of geboortekaarten onleesbaar gemaakt en vraag ik eerst toestemming indien er persoonlijke foto's van jou werden gebruikt in het ontwerp.


15. Nieuwsbrief

Wanneer je een bestelling plaatst, geef je je akkoord om in de toekomst de nieuwsbrief van Mino te ontvangen. Je kan op elk moment voor deze nieuwsbrief uitschrijven.


16. Annuleren van inschrijving voor een workshop

Afhankelijk van het tijdstip van de annulering, wordt een percentage van het inschrijvingsgeld al dan niet terugbetaald:

- annulering >30 dagen vóór aanvang van de workshop: 100% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald
- annulering 30-14 dagen vóór aanvang van de workshop: 50% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald
- annulering 14-7 dagen vóór aanvang van de workshop: 25% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald
- annulering <7 dagen vóór aanvang van de workshop: het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald

Geannuleerde inschrijvingen worden niet verplaatst naar een latere datum. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn/haar ticket door te verkopen aan derden.

17. Naamsvermelding en linken bij gebruik en delen van foto's

Delen van foto's uit de webshop via social media is toegestaan, mits naamsvermelding (Mino Paper Sweets) én toevoegen van een duidelijke link naar www.minopapersweets.be. Voor publicaties in magazines neem je best eerst contact op via liesbet [at] minopapersweets [dot] be voor het verkrijgen van hires beelden en de juiste credits. Link with love!

18. Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Mino Paper Sweets is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten, facturen en auteursrecht van Mino Paper Sweets zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Gent en/of het Vredegerecht van het vierde kanton Gent bevoegd.